Välkommen till tjänsten för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

 • Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är ett företags egna försäkran om finansiell ställning, kapacitet och lämplighet för ett offentligt upphandlingsförfarande. Det finns på alla EU-språk och används som preliminär bevisning för uppfyllandet av de villkor som ställs vid offentliga upphandlingsförfaranden i hela EU. Tack vara detta upphandlingsdokument behöver anbudsgivare inte längre lämna in fullständiga styrkande handlingar och de olika formulär som tidigare användes för EU-upphandling, vilket innebär en betydlig förenkling av möjligheterna att få tillgång till gränsöverskridande upphandlingar. Fr.o.m. oktober 2018 kommer det enhetliga upphandlingsdokumentet att finnas enbart elektroniskt.

  EU-kommissionen tillhandahåller en kostnadsfri webbtjänst för upphandlare, anbudsgivare och andra parter som är intresserade av att fylla i upphandlingsdokumentet på elektronisk väg. Webbformuläret kan fyllas i, skrivas ut och sedan skickas till upphandlaren tillsammans med övriga anbudshandlingar. Om förfarandet sköts elektroniskt kan upphandlingsdokumentet exporteras, sparas och lämnas in elektroniskt. Ett enhetligt upphandlingsdokument som skickats in i ett tidigare offentligt upphandlingsförfarande kan återanvändas så länge uppgifterna är korrekta. Anbudsgivare kan uteslutas från förfarandet eller åtalas om uppgifter i upphandlingsdokumentet är allvarligt missvisande, undanhålls eller inte kan kompletteras med styrkande handlingar.

  För mer information om ESPD, klicka här

  Om du är intresserad av svaren på de vanligaste frågorna om upphandlingsdokumentet kan du läsa i Vanliga frågor och svar

Vem är du?

 
 •  

  Kommissionen inrättade denna tillfälliga tjänst för att främja användningen av det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, och har hjälpt medlemsstaterna att införa egna tjänster relaterade till detta. Kommissionens tjänst kommer att fasas ut i april 2019, men det kommer fortfarande att vara obligatoriskt att använda det enhetliga upphandlingsdokumentet. Detta kan ske med hjälp av medlemsstaternas egna, nationella tjänster. De flesta medlemsstater tillhandahåller redan minst en tjänst för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. En icke-uttömmande förteckning finns på. Förteckningen kommer att uppdateras regelbundet.

  En förteckning med medlemsstaternas kontaktpunkter för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet finns på.

 

Vad vill du göra?

 

Vad vill du göra?

Ladda upp dokument

Ladda upp en begäran om upphandlingsdokument eller ett svar på upphandlingsdokument

Ladda upp dokument

Ladda upp en begäran om upphandlingsdokument från den upphandlande myndigheten Ladda upp ett gammalt upphandlingsdokument från er

Var finns din myndighet?

Var har ditt företag sitt säte?

Välj land