Bine ați venit la serviciul DEAU

 • Documentul european de achiziție unic (DEAU) este o declarație pe proprie răspundere privind situația financiară, competențele și îndeplinirea de către societăți a criteriilor în vederea unei proceduri de achiziții publice. El este disponibil în toate limbile UE și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în UE. Datorită DEAU, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice în UE, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DEAU va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

  Comisia Europeană pune la dispoziție un serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completarea DEAU în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DEAU poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DEAU depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DEAU sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

  Pentru mai multe informații privind DEAU, vă rugăm apăsați aici

  În cazul în care sunteți interesat de răspunsurile la cele mai frecvente întrebări în legătură cu DEAU, vă rugăm să consultați Broșură cu întrebări frecvente (FAQ)

Cine sunteți?

 
 •  

  Comisia a instituit acest serviciu de tranziție pentru a sprijini adoptarea DEAU și a sprijinit statele membre ale UE în punerea în aplicare a propriilor servicii DEAU. Serviciul Comisiei va fi eliminat treptat în aprilie 2019, dar obligația de a utiliza un DEAU rămâne în vigoare și poate fi îndeplinită prin utilizarea serviciilor naționale DEAU. Majoritatea statelor membre au deja cel puțin un serviciu DEAU. O listă neexhaustivă poate fi găsită aici. Această listă va fi actualizată periodic.

  Lista punctelor de contact DEAU din statul membru al dumneavoastră poate fi găsită aici.

 

Ce ați dori să faceți?

 

Ce ați dori să faceți?

încărcați documentul

Vă rugăm să încărcați o cerere DEAU sau un răspuns DEAU

Încărcați documentele

Vă rugăm să încărcați o cerere DEAU de la autoritatea contractantă Vă rugăm să încărcați un răspuns DEAU anterior al dumneavoastră

Unde este situată autoritatea dumneavoastră?

Unde este situată societatea dumneavoastră?

Selectați țara