Merħba fis-Servizz tad-DEUA

 • Id-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist (DEUA) huwa awtodikjarazzjoni tal-istatus finanzjarju, tal-kapaċitajiet u tal-idoneità tan-negozji għal proċedura ta’ akkwist pubbliku. Dan huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE u jintuża bħala evidenza preliminari li ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet meħtieġa fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku fl-UE kollha. Bis-saħħa tad-DEUA, l-offerenti ma għandhomx għalfejn ikomplu jipprovdu evidenza dokumentata sħiħa u formoli differenti użati qabel fl-akkwist tal-UE, u dan ifisser simplifikazzjoni sinifikanti ta’ aċċess għal opportunitajiet ta’ offerti transkonfinali. Minn Ottubru 2018 'il quddiem, id-DEUA għandu jiġi pprovdut esklussivament f’forma elettronika.

  Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi s-servizz tal-web bla ħlas għall-akkwirenti, l-offerenti u partijiet oħra interessati meta jiġu biex jimlew id-DEUA elettronikament. Il-formola onlajn tista’ timtela, tiġi stampata u mbagħad tintbagħat lill-akkwirent flimkien mal-bqija tal-offerta. Jekk il-proċedura titwettaq elettronikament, id-DEUA jista' jiġi esportat, maħżun u mibgħut elettronikament. Id-DEUA provdut fi proċedura ta’ akkwist pubbliku preċedenti jista' jerġa' jintuża dment li l-informazzjoni tibqa' korretta. L-offerenti jistgħu jiġu esklużi mill-proċedura jew ikunu suġġetti għal prosekuzzjoni jekk fid-DEUA, tiġi ppreżentata informazzjoni gravement falza, titħalla barra jew ma tistax tiġi kkomplementata b’dokumenti ta’ appoġġ.

  Għal aktar tagħrif dwar l-ESPD, tista’ ikklikkja hawn

  Jekk int interessat fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet l-aktar komuni dwar l-ESPD, jekk jogħġbok ara Fuljett bil-mistoqsijiet l-aktar komuni

Min int?

 
 •  

  Il-Kummissjoni stabbiliet dan is-servizz tranżizzjonali biex tappoġġa l-użu tal-ESPD u appoġġat lill-Istati Membri tal-UE fl-implimentazzjoni tas-servizzi tal-Dokument ta’ Akkwist Uniku Ewropew (DAUE) tagħhom stess. Is-servizz tal-Kummissjoni se jitneħħa gradwalment f’April 2019, madankollu l-obbligu li jintuża d-DAUE jibqa’ fis-seħħ u jista’ jiġi ssodisfat bl-użu tas-servizzi nazzjonali tad-DAUE. Ħafna mill-Istati Membri diġà jipprovdu mill-inqas servizz wieħed tad-DEUA. Lista mhux eżawrjenti tista’ tinstab hawnhekk. Din il-lista se tiġi aġġornata b’mod regolari.

  Lista ta’ punti ta’ kuntatt tad-DAUE fl-Istati Membri tagħkom tinsab hawnhekk.

 

X'tixtieq tagħmel?

 

X'tixtieq tagħmel?

Napplowdja d-dokument

Jekk joġħġbok applowdja Talba għal DEUA jew Risposta għal DEUA

Napplowdja d-dokumenti

Jekk joġħġbok applowdja Talba għal DEUA mill-awtorità kontraenti Jekk jogħġbok applowdja Risposta għal DEUA qadima

Fejn tinsab l-awtorità tiegħek?

Fejn jinsab in-negozju tiegħek?

Agħżel il-pajjiż