Sveiki atvykę į EBVPD paslaugos puslapį.

 • Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) – įmonių finansinės padėties, pajėgumų ir tinkamumo viešųjų pirkimų procedūrai savideklaracija. Jis parengtas visomis ES kalbomis ir naudojamas kaip preliminarus įrodymas, kad pareiškėjas tenkina būtinas ES viešųjų pirkimų procedūrų sąlygas. Kadangi dabar yra EBVPD, konkurso dalyviams nebereikia pateikti visų įrodomųjų dokumentų ir skirtingų formų, naudojamų ES viešuosiuose pirkimuose, o tai reiškia, kad tarpvalstybinėmis viešųjų pirkimų procedūromis naudotis tapo lengviau. Nuo 2018 m. spalio mėn. EBVPD bus teikiamas tik elektronine forma.

  Europos Komisija teikia nemokamas internetines paslaugas pirkėjams, konkurso dalyviams ir kitiems subjektams, norintiems pildyti EBVPD elektroniniu būdu. Elektronine forma galima užpildyti, spausdinti ir kartu su pasiūlymu nusiųsti pirkėjui. Jei procedūra vykdoma elektroniniu būdu, EBVPD galima eksportuoti, saugoti ir pateikti elektroniniu būdu. Ankstesnėje viešųjų pirkimų procedūroje pateiktą EBVPD galima pakartotinai panaudoti tol, kol informacija išlieka teisinga. Jei pildydami EBVPD konkurso dalyviai labai iškraipė informaciją, ją nuslėpė ar negali pateikti patvirtinamųjų dokumentų, jie gali būti pašalinti iš procedūros arba jiems gali būti iškelta baudžiamoji byla.

  Dėl išsamesnės informacijos apie EBVPD spustelėkite čia

  Jei norite gauti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie EBVPD, ieškokite DUK

Kas esate?

 
 •  

  Komisija sukūrė šią pereinamojo laikotarpio paslaugą EBVPD diegimui palengvinti ir padėjo ES valstybėms narėms teikti savo EBVPD paslaugas. 2019 m. balandžio mėn. Komisijos paslauga bus nutraukta, tačiau reikalavimas naudoti EBVPD lieka galioti ir gali būti įvykdytas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Dauguma valstybių narių jau teikia bent vieną EBVPD paslaugą. Neišsamus sąrašas pateikiamas čia. Šis sąrašas bus reguliariai atnaujinamas.

  EBVPD kontaktinių centrų savo valstybėje narėje sąrašą rasite čia.

 

Kokį veiksmą norite atlikti?

 

Kokį veiksmą norite atlikti?

Įkelti dokumentą

Įkelkite EBVPD prašymą arba EBVPD atsakymą

Įkelti dokumentus

Įkelkite perkančiosios organizacijos EBVPD prašymą Įkelkite ankstesnį jūsų EBVPD atsakymą

Kur įsteigta jūsų perkančioji organizacija?

Kur įsteigtas jūsų verslas?

Pasirinkite šalį