Tervetuloa yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan palvelusivulle

 • Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on yritysten itse taloudellisesta asemastaan, valmiuksistaan ja soveltuvuudestaan julkiseen hankintamenettelyyn laatima selvitys. Se on saatavilla kaikilla EU-kielillä, ja sitä käytetään alustavana näyttönä julkisten hankintamenettelyjen edellytysten täyttymisestä kaikkialla EU:ssa. Hankinta-asiakirjan ansiosta tarjousten tekijöiden ei enää tarvitse antaa täyttä asiakirjanäyttöä ja EU:n hankinnoissa aikaisemmin käytettyjä eri lomakkeita, mikä yksinkertaistaa merkittävästi mahdollisuuksia tehdä rajat ylittäviä tarjouksia. Lokakuusta 2018 alkaen hankinta-asiakirja on saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa.

  Euroopan komissio tarjoaa ilmaisen verkkopalvelun ostajille, tarjoajille ja muille sähköisen hankinta-asiakirjan täyttämisestä kiinnostuneille osapuolille. Verkkolomakkeen voi täyttää, tulostaa ja lähettää ostajalle yhdessä muun tarjousaineiston kanssa. Jos menettely suoritetaan sähköisesti, hankinta-asiakirjan voi viedä, tallentaa ja toimittaa sähköisesti. Edellisessä hankintamenettelyssä toimitettua hankinta-asiakirjaa voi käyttää uudelleen niin kauan kuin siinä annetut tiedot ovat oikein. Tarjoajat voidaan sulkea menettelyn ulkopuolelle tai ne voidaan viedä oikeuteen, jos hankinta-asiakirjassa annetut tiedot ovat selvästi väärin tai epätäydelliset tai jos niitä ei voida täydentää todistavilla asiakirjoilla.

  Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevia lisätietoja varten täältä.

  Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta löytyy täältä Usein kysyttyä

Kuka olet?

 
 •  

  Komissio kehitti tämän palvelun tukeakseen yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) käyttöönottoa siirtymäkauden ajan. Lisäksi komissio tuki EU:n jäsenvaltioita niiden perustaessa omia ESPD-palvelujaan. Komission tarjoama palvelu lopetetaan huhtikuussa 2019, mutta yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käyttövelvoite pysyy voimassa. Velvoitteen voi täyttää käyttämällä kansallisia ESPD-palveluja. Useimmissa jäsenvaltioissa on jo vähintään yksi ESPD-palvelupiste. ESPD-palveluja on kerätty tässä, joka ei ole kattava mutta jota päivitetään säännöllisesti.

  Myös jäsenvaltioiden ESPD-yhteyspisteistä on luettelan tässä.

 

Mitä haluat tehdä?

 

Mitä haluat tehdä?

Lataa asiakirja järjestelmään

Lataa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskeva pyyntö tai vastaus

Lataa asiakirjoja

Lataa yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskeva hankintaviranomaisen pyyntö Lataa vanha yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskeva oma vastauksesi

Missä maassa hankintaviranomainen sijaitsee?

Missä maassa yritys sijaitsee?

Valitse maa