Vítejte ve službě jednotného osvědčení

 • Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení o finanční situaci, způsobilosti a vhodnosti pro zadávací řízení, které za sebe předkládají podniky. Je k dispozici ve všech jazycích EU a používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU. Díky jednotnému osvědčení již uchazeči nemusí předkládat veškeré doklady a různé formuláře používané v zadávacích řízeních v EU v minulosti, což výrazně zjednodušuje přístup k přeshraničním zadávacím řízením. Od října 2018 se jednotné osvědčení bude poskytovat jen elektronicky.

  Evropská komise poskytuje kupujícím, uchazečům a dalším subjektům majícím zájem o elektronické vyplnění jednotného osvědčení bezplatnou internetovou službu. Lze vyplnit online formulář, vytisknout jej a zaslat jej kupujícímu spolu se zbytkem nabídky. Pokud řízení probíhá elektronicky, lze jednotné osvědčení vyexportovat, uložit a zaslat elektronicky. Jestliže jsou dané údaje stále správné, lze jednotné osvědčení předložené v rámci předchozího zadávacího řízení znovu použít. V případech, kdy uchazeči uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tito uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni nebo proti nim může být vedeno stíhání.

  Chcete-li další informace o jednotném osvědčení, klikněte zde

  Odpovědi na často kladené otázky ohledně jednotného osvědčení najdete v tomto dokumentu: Odpovědi na často kladené otázky

Kdo jste?

 
 •  

  Komise zřídila tuto přechodnou službu, aby podpořila zavádění jednotného osvědčení, a poskytla členským státům EU podporu při zavádění vlastních služeb jednotného osvědčení. Komise tuto službu v dubnu 2019 ukončí, nicméně povinnost používat jednotné osvědčení stále trvá a lze ji splnit využitím vnitrostátních služeb jednotného osvědčení. Většina členských států již poskytuje alespoň jednu službu jednotného osvědčení. Informativní seznam je uveden zde. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

  Seznam kontaktních míst pro jednotné osvědčení v jednotlivých členských státech je uveden zde .

 

Co chcete udělat?

 

Co chcete udělat?

Nahrát dokument

Nahrajte žádost nebo odpověď ohledně jednotného osvědčení

Nahrát dokumenty

Nahrajte žádost ohledně jednotného osvědčení od veřejného zadavatele Nahrajte svou odpověď ohledně starého jednotného osvědčení

Kde se nachází Váš veřejný zadavatel?

Kde se nachází Váš podnik?

Vyberte zemi